soomana Ramadaanaa Namusoota fii sadarkaa isaa – صوم رمضان فضله وآدابه وأحكامه – Oromo – أورومي

soomana Ramadaanaa Namusoota fii sadarkaa isaa

– صوم رمضان فضله وآدابه وأحكامه

Kitaabni kun waayee barnoota soomanaa guutuu uf keessaa qaba. Akkasuma barnoota iidaa, zakaa fixrii nama barsiisa.
Oromigna (Oromo) – أورومي