SEENAA SAHAABAA KURNAN JANNATAAN GAMMACHIIFAMAN – حياة الصحابة العشرة المبشرون بالجنة – Oromo – أورومي

SEENAA SAHAABAA KURNAN JANNATAAN GAMMACHIIFAMAN

– حياة الصحابة العشرة المبشرون بالجنة

Kitaaba kana keessatti seenaa sahaabota kurnan jannataan gammachiifamaniittu dhalootarraa kaasee hanga du’a isaaniitti ibsame.
Oromigna (Oromo) – أورومي