SEENAA NABIYYII GAAFI 440 FI DEEBISAA – سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم – ٤٤٠ سؤال وجواب – Oromo – أورومي

SEENAA NABIYYII GAAFI 440 FI DEEBISAA

– سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم – ٤٤٠ سؤال وجواب

Kitaabni kuni siiraa (seenaa nabiyyii) sallaahu aleyhi wasallam bifa gaafifii deebisaatiin ibsa. Gaafiifii deebii 440 uf keessaa qaba.
Oromigna (Oromo) – أورومي