SEENAA QUR’AANA KEESSAA – القصص القرآني – Oromo – أورومي

SEENAA QUR’AANA KEESSAA

– القصص القرآني

Oduun nabiyyootaafii ummata durii babbareedaan gorsa guddaa qabu hedduutu qur’aana keessatti dhufee jira. Kitaabni kuni kanarraa dubbata.

Oromigna (Oromo) – أورومي
عدد الصفحات 40