QUR’AANA AKKAMITTI QARAANA – كيف تقرأ القرآن؟ – Oromo – أورومي

QUR’AANA AKKAMITTI QARAANA

– كيف تقرأ القرآن؟

Kitaabni kun sadarkaa daraajaa guddina qur ‘aanaati ibsa. Akkasuma barnoota akkaataa qaraatii qur ‘aanaa (tajwiidaa) bal’ inaan uf keessaa qaba.
Oromigna (Oromo) – أورومي