Barnoota Dubartii Muslimaa – أحكام المسلمات – Oromo – أورومي

Barnoota Dubartii Muslimaa

– أحكام المسلمات

Sagantaan kun barnoota dubartii muslimaa kan akkaa waayee xahaaraa, dhiiga baatii fi dayuumsaa, barnoota hijaabaa (hagooggii) fi kkf uf kessaa qab
Oromo) – أورومي