Heera Hajjii fii Umrah – صفة الحج والعمرة – Oromo – أورومي

Heera Hajjii fii Umrah

– صفة الحج والعمرة

kitaaba kana keessatti barnoota hajjiifii umraattu bifa gabaabaan dhihaata. suuraaleen gargaaramee nama hubachiisa.
Oromigna (Oromo) – أورومي