Aqiidaa kee Qabadhu – خذ عقيدتك من الكتاب والسنة – Oromo – أورومي

Aqiidaa kee qabadhu

– خذ عقيدتك من الكتاب والسنة

Barruun tun aqiidaa sirrooytu muslimtootaa (Ahlussunnati wal jamaa’ah) namaaf adeeysiti,bifa qaafi fi deebiitiin qophooyte.
Oromigna (Oromo) – أورومي
عدد الصفحات 61