Tohiida karaa laafaan qophaaye – التوحيد الميسر – Oromo – أورومي

Tohiida karaa laafaan qophaaye

– التوحيد الميسر

kitaaba kana keessatti hikkaa towhiidaa darajaa towhiidaa barbaachisummaa isaa qoodaa isaa tiifii kkf ibsame
Oromigna (Oromo) – أورومي
عدد الصفحات 157