ABUBUWA [10] GOMA DA SUKE WARWARE MUSULUNCI –نواقض الإسلام – Hausa – هوسا

ABUBUWA [10] GOMA DA SUKE WARWARE MUSULUNCI

–نواقض الإسلام

FASSARA LITTAFIN:
ABUBUWAN DA SUKE WARWARE MUSULUNCI.
Wallafar:
Shaikhul Islam Muhammad bn Abdulwahhab.
Fassarar:
Aliyu Muhammad Sadisu.
Dubawar:
Attahiru Bala Dukku.
(Hausa).

 

Harshen – Hausa – هَوْسَ ‎

عدد الصفحات 10