TAFSIRIN USHURIN KARSHE NA AL KUR’ANI MAI GIRMA

Tafsiri Ya Sehemu Ya Mwisho Ya Qur’ani Tukufu

تفسير العشر الأخير من القرآن الكريم ويليه أحكام تهم المسلم

TAFSIRIN USHURIN KARSHE NA AL KUR’ANI MAI GIRMA

 

Harshen – Hausa – هَوْسَ

 

Number of Pages: 67

عدد الصفحات 67