ไทย – تايلندي

Islamic content in ไทย language
محتوى إسلامي باللغة ไทย – تايلندي
หลักกฎหมายของการอดอาหาร

หลักกฎหมายของการอดอาหาร

หลักกฎหมายของการอดอาหาร فقه الصيام   ไทย – تايلندي


ซุุนนะฮ์์และบทซิิกิิรต่่างๆ ในชีีวิิตประจำำวัันของท่่านนบี ี

ซุุนนะฮ์์และบทซิิกิิรต่่างๆ ในชีีวิิตประจำำวัันของท่่านนบี ี

ซุุนนะฮ์์และบทซิิกิิรต่่างๆ ในชีีวิิตประจำำวัันของท่่านนบี ี – سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأذكاره اليومية   ไทย – تايلندي


ชีวประวัติโดยย่อของท่านศาสนทูต

ชีวประวัติโดยย่อของท่านศาสนทูต

ชีวประวัติโดยย่อของท่านศาสนทูต ชีวประวัติโดยย่อของท่านศาสนทูต wollte มูฮัมหมัด U และคุณลักษณะอันโดดเด่น المختصر المفيد لسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وشمائله     ไทย – تايلندي


30 บทเรียนอิสลามสำหรับเยาวชนและผู้สนใจ

30 บทเรียนอิสลามสำหรับเยาวชนและผู้สนใจ

30 บทเรียนอิสลามสำหรับเยาวชนและผู้สนใจ – ثلاثون درساً إسلامياً للمبتدئين บทเรียนอิสลามอย่างง่าย เหมาะสำหรับเยาวชนและผู้เริ่มต้น รวมทั้งผู้สนใจอิสลามโดยทั่วไป ใช้วิธีการอธิบายสรุปสั้นๆ พร้อมบทเรียนที่ได้รับเป็นข้อย่อยและคำถามท้ายบท   ไทย – تايلندي


หลักการศรัทธา

หลักการศรัทธา

หลักการศรัทธา – أركان الإيمان   ไทย – تايلندي


วันอีดในอิสลาม

วันอีดในอิสลาม

วันอีดในอิสลาม – العيد في الإسلام – หนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวันอีดทั้งสองในด้านต่างๆ เช่นความหมายของอีด ศาสนกิจที่สนับสนุนให้ปฏิบัติในวันอีด หุก่มเกี่ยวกับศาสนกิจต่างๆ ในวันอีด หุก่มการละหมาดอีดที่มุศ็อลลา เป็นต้น   ไทย – تايلندي


อัต-ฏิบ อัน-นะบะวีย์

อัต-ฏิบ อัน-นะบะวีย์

อัต-ฏิบ อัน-นะบะวีย์ .. การแพทย์ตามแนวทางท่านศาสดา ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม – الطب النبوي – ตำรา อัต-ฏิบ อัน-นะบะวีย์ ซึ่งรวบรวมโดย อิบนุล ก็อยยิม อุละมาอ์ผู้มีชื่อเสียง นับเป็นตำราทางการแพทย์ตามแนวทางของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม ที่สำคัญเล่มหนึ่งทีเดียว หนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลในหลายภาษาซึ่งรวมทั้งภาษาไทย ที่แปลโดย นพ.กษิดิษ ศรีสง่า ภายใต้แผนงานเสริมสร้างสุขภาวะมุสลิมไทย   ไทย – تايلندي


เส้นทางสายใหม่

เส้นทางสายใหม่

เส้นทางสายใหม่ – الطريق الجديد-قصة دخولي في الإسلام – หนังสือที่เขียนโดยมุสลิมใหม่ที่ใช้นามว่า คอดีญะฮ์ ยุซรอ จากเว็บไซต์ อิสลามมอร์ เพิ่ออธิบายเรื่องราวการรับอิสลามของเธอ และสะท้อนสิ่งที่เธอได้พบเห็นจากสังคมในหลายๆ แง่มุมให้ทั้งมุสลิมเดิมๆ และผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมได้รับรู้แง่มุมเหล่านั้นและร่วมกันฉุกคิดถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม อันเป็นทางนำแห่งชีวิตที่มนุษย์ทั้งปวงไม่ควรพลาดที่จะศึกษาและสัมผัส แม้แค่เพียงช่วงหนึ่งของลมหายใจ เพื่อหวังว่าพวกเขาจะได้พบกับเส้นทางสายใหม่ที่นำความสุขตลอดกาลมาให้ ไทย – تايلندي


40 หะดีษอิมามอัน-นะวะวีย์

40 หะดีษอิมามอัน-นะวะวีย์

40 หะดีษอิมามอัน-นะวะวีย์ – الأربعون النووية หนังสือหะดีษซึ่งเป็นที่รู้จัก ประกอบด้วยหะีดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จำนวน 42 หะดีษ ซึ่งเป็นหะดีษหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสำคัญอันเป็นรากฐานของอิสลาม เรียบเรียงโดยอิมามหะดีษผู้ึขึ้นชื่อ ท่านอิมาม อบู ซะกะรียา ยะห์ยา บิน ชะร็อฟ อัน-นะวะวีย์   ไทย – تايلندي


หลักการเชื่อมั่นที่ถูกต้องและที่ตรงกันข้าม

หลักการเชื่อมั่นที่ถูกต้องและที่ตรงกันข้าม

หลักการเชื่อมั่นที่ถูกต้องและที่ตรงกันข้าม – العقيدة الصحيحة وما يضادها อธิบายถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับหลักความเชื่อหรืออะกีดะฮฺตามทัศนะของอะฮฺลุซซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของผู้เป็นมุสลิมทุกคน ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าคำพูดและการกระทำต่างๆ จะเป็นที่ตอบรับถ้าหากอะกีดะฮฺถูกต้อง และถ้าหากอะกีดะฮฺผิดเพี้ยนสิ่งอื่นๆ ก็จะใช้ไม่ได้ตามไปด้วย ไทย – تايلندي


วิธีการละหมาดของท่านนบี พร้อมกับการอาบน้ำละหมาด

วิธีการละหมาดของท่านนบี พร้อมกับการอาบน้ำละหมาด . สวดมนต์

วิธีการละหมาดของท่านนบี พร้อมกับการอาบน้ำละหมาด – كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم   นี่คือคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับการละหมาดตามแบบอย่างของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่ฉันขอนำเสนอแด่พี่น้องมุสลิมและมุสลิมะฮฺ เพื่อให้ทุกคนที่อ่านมันจะได้พยายามใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติตาม ดังที่ท่านนบีได้กล่าวไว้ว่า”ท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนที่ท่านเห็นฉันละหมาด”. ไทย – تايلندي


หิศนุลมุสลิม บทซิกิรจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ

หิศนุลมุสลิม บทซิกิรจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ

หิศนุลมุสลิม บทซิกิรจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ حصن المسلم من أذاكر الكتاب والسنة หนังสือ “หิศนุลมุสลิม มิน อัซการฺ อัลกิตาบ วัสสุนนะฮฺ” ถือเป็นหนังสือที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งที่ได้รวบรวมบทดุอาอ์และบทซิกิรประจำวันในหมวดต่างๆ อย่างครอบคลุม ซึ่งสามารถปกป้องมุสลิมจากชัยฏอนและญิน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของบ่าวกับอัลลอฮฺให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น – Thai- ไทย – تايلندي Number of Pages: 98


ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม

ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม

ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม تفسير العشر الأخير من القرآن الكريم ويليه أحكام تهم المسلم ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม ประกอบด้วยเนื้อหาสองส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง อรรถาธิบายอัลกุรอานอย่างย่อสามญุซอ์สุดท้าย ส่วนที่สอง บทบัญญัติต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับมุสลิม อาทิ ประเด็นเรื่องอะกีดะฮฺและความเชื่อ บทบัญญัติต่างๆ เกี่ยวกับการทำความสะอาด การละหมาด ซะกาต ถือศีลอด หัจญ์ การงานของจิตใจ ดุอาอ์ต่างๆ บทขอพรเช้าเย็น การเป่ารักษา งานที่สนับสนุนให้ปฏิบัติ ข้อห้ามต่างๆ ในอิสลาม ภาพประกอบการอาบน้ำละหมาดและการละหมาด การเดินทางของมนุษย์สู่โลกนิรันดร ไทย -Thai– تايلندي Number of Pages: 202


The Key to understanding Islam

The Key to understanding Islam … 29 Language(s)

The Key to understanding Islam المفتاح لفهم الإسلام by Abdul-Rahman Al-Sheha (Author) متوفر في 29 لغة 29 Language(s) available :   1 – المفتاح لفهم الإسلام العربية (Arabic) 2 – The Key to understanding Islam English (Eng) 3 – La Clef Pour Comprendre I’Islam Français (French) 4 – La llave para comprender el Islam Español (Spanish) 5 […]


A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam

A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam… 54 Language(s)

A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam دليل مصور ومختصر لفهم الإسلام  by I. A. Ibrahim (Author)   المؤلف : أ . أ .إبراهيم This is a book in 54 Language(s) shows for the non-Muslims who would like to understand Islam, Muslims, and other facets of Islam. متوفر في 54 لغة 54 Language(s) available 01 – دليل […]


(Thai-คัมภีร์อัลกุรอานในภาษาไทย) الترجمة التايلندية

14 – الترجمة التايلندية (Thai-คัมภีร์อัลกุรอานในภาษาไทย)

 القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة التايلندية من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف اللغات الأسيوية (Asian Languages) ترجمـة: جمعية خريجي الجامعات والمعاهد العربية بتايلند مناطق التحدث بها: تايلند، والمناطق المجاورة لها من الصين،ولاوس، وفيتنام عدد الناطقين بها: نحو ٧٤ مليوناً   Thai Translation คัมภีร์อัลกุรอานในภาษาไทย طبع في عام :1419هـ


سورة الفاتحة (Fatihah) مكرر 3 مرات مترجمة بالغة التيلندية

سورة الفاتحة (Fatihah) مكرر 3 مرات مترجمة بالغة التيلندية

พระคัมภีร์กุรอาน การสวดมนต์อัลกุรอานโดยชาวอาหรับ: โมฮัมเหม็ดดลดีอัลมัทฮาวี สุราษฏร์อัลฟาติห์แปลเป็นภาษาไทย HD ทำซ้ำสามครั้ง The Holy Quran Recitation of the Holy Quran by Sheikh : Mohammed Siddique Al-Manshawi Surat Al-Fatihah translated into the Thai language HD Repeat three times تلاوة من القرآن الكريم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي سورة الفاتحة مكرر 3 مرات مترجم بالغة التيلندية The New Muslim Guide


WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE