தமிழ் – تاميلي

Islamic content in தமிழ் language
محتوى إسلامي باللغة தமிழ் – تاميلي
தொழுகை

தொழுகை

தொழுகை – أحكام الصلاة في ضوء الكتاب والسنة – அல் பிக்ஹுல் முயஸ்ஸர் நூலிலிருந்து தொழுகை சட்டங்கள்     தமிழ் (Tamil)- تاميلي


இஸ்லாமில் சொத்துரிமை

இஸ்லாமில் சொத்துரிமை

இஸ்லாமில் சொத்துரிமை – أحكام الميراث في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة – குர்ஆன் சுன்னாவின் அடிப்படையில் சொத்துரிமை சட்டங்களை விவரித்து, பிற மக்கள் இஸ்லாமிய சட்டத்தின் மீது செய்கின்ற ஆட்சேபனைகளுக்கு தக்கபதில்களை தருகிறது. தமிழ் (Tamil)- تاميلي


நோன்பு

நோன்பு

நோன்பு – أحكام الصيام في ضوء الكتاب والسنة – அல் பிக்ஹுல் முயஸ்ஸர் நூலிலிருந்து நோன்பின் சட்டங்கள்’     தமிழ் (Tamil)- تاميلي


ஒரு கடவுளா அல்லது பல கடவுளா

ஒரு கடவுளா அல்லது பல கடவுளா

ஒரு கடவுளா அல்லது பல கடவுளா – أ إله واحد أم آلهة متعددون – பல தெய்வ கொள்கையை தவறு என்று புரியவைக்கின்ற எளிமையான தத்துவம் நிறைந்த அழைப்பு நூல்     தமிழ் (Tamil)- تاميلي


குர்ஆன் ஹதீஸ் கூறும் பிரார்த்தனைகள்

குர்ஆன் ஹதீஸ் கூறும் பிரார்த்தனைகள்

குர்ஆன் ஹதீஸ் கூறும் பிரார்த்தனைகள் – الدعاء من الكتاب والسنة –   குர்ஆன் ஸுன்னா வெளிச்சத்தில் அழகிய துஆக்களின் தொகுப்பு   தமிழ் (Tamil)- تاميلي


நபி சுன்னிகளின் கொள்கைகள்

நபி சுன்னிகளின் கொள்கைகள்

லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் உடைய விளக்கம் மற்றும் அஹ்லுஸ் ஸுன்னா உடைய கொள்கைகள் – لا إله إلا الله وعقائد أهل السنة – சுருக்கமாக கலிமாவின் பொருளும் விளக்கமும் அத்துடன் அஹ்லுஸ் சுன்னாவின் கொள்கைகள் சுருக்கமாக   தமிழ் (Tamil)- تاميلي


உஸூலுத் தஃப்ஸீர்

அல்ஹத்யுஸ் சவிய்யு ஃபீ ஸலாத்தின் நபிய்யி

உஸூலுத் தஃப்ஸீர் – الهدي السوي في صلاة النبي தொழுகையை நபி அவர்கள் கற்றுத்தகுந்த முறையில் போதிக்கின்ற சுருக்கமான ஆதாரப்பூர்வமான நூல்.     தமிழ் (Tamil)- تاميلي


இயற்கை மதம்

இயற்கை மதம்

இயற்கை மதம் – دين الفطرة –   இஸ்லாமிய அழைப்புப் பணயில் மிக பயனுள்ள நல்ல நூல். கிறிஸ்த்துவம் , நாத்திகம் மற்றும் கம்யூனிசம் குறித்து தெளிவான பதில்களை உள்ளடக்கிய நூல். பல ஆயிரம் மக்கள் இஸ்லாமை ஏற்பதற்கு காரணமாக இருந்தது. அல்ஹம்து லில்லாஹ்.       தமிழ் (Tamil)- تاميلي


இஃத்திகாது ஆயிம்மத்தில் ஹதீஸ்

இஃத்திகாது ஆயிம்மத்தில் ஹதீஸ்

இஃத்திகாது ஆயிம்மத்தில் ஹதீஸ் – اعتقاد أئمة الحديث – ஸலஃப்களின் வழிமுறையில் அஹ்லுஸ் சுன்னாவின் கொள்கையை விவரிக்கும் சிறப்பான நூல்.     தமிழ் (Tamil)- تاميلي


ஸகாத்

ஸகாத்

ஸகாத் – أحكام الزكاة في ضوء الكتاب والسنة – அல் பிக்ஹுல் முயஸ்ஸர் நூலிலிருந்து ஸகாத் சட்டங்கள்     தமிழ் (Tamil)- تاميلي


ஹஜ்ஜின்

ஹஜ்ஜின் சட்டங்கள்

ஹஜ்ஜின் சட்டங்கள் – أحكام الحج في ضوء الكتاب والسنة   அல்பிக்ஹுல் முயஸ்ஸர் நூலிலிருந்து குர்ஆன் ஸுன்னா வெளிச்சத்தில் ஹஜ்,உம்ரா உடைய சட்டங்கள்   தமிழ் (Tamil)- تاميلي


அடிப்படைக் கொள்கையில் சில அத்தியாயங்கள்

அடிப்படைக் கொள்கையில் சில அத்தியாயங்கள்

அடிப்படைக் கொள்கையில் சில அத்தியாயங்கள் – فصول في العقيدة … الرسالة الشامية அடிப்படைக் கொள்கையில் சில அத்தியாயங்கள் : இந்நூலானது அஷ்ஷேஹ் அப்துல்அஸீஸ் பின்மர்ஸூக்அத்தரீஃபீஅவர்கள் ஸிரியா மக்களுக்கு எழுதிய ஒரு மடலாகும் . இதில் ஒரு முஸ்லிம் அவசியம் அறிந்திருக்க வேண்டிய இறைநம்பிக்கை , இணைவைப்பு , இறைநிராகரிப்பு , தலைவர்களுக்குக் கட்டுப்படல் , நபித்தோழர்களின் சிறப்புக்கள் போன்ற இஸ்லாமிய நம்பிக்கையுடன் தொடர்புடைய பலதரப்பட்ட விடயங்களை நூலாசிரியர் விளக்கியுள்ளார் . அடிப்படை நம்பிக்கையுடன் தொடர்பான […]


இஸ்லாத்தை அழிப்பவை

இஸ்லாத்தை அழிப்பவை

இஸ்லாத்தை அழிப்பவை – نواقض الإسلام   தமிழ் (Tamil)- تاميلي


உண்ணாவிரதம்

நோன்பைப் பற்றிய எழுபது சட்டங்கள் 70

நோன்பைப் பற்றிய எழுபது சட்டங்கள் – 70  مسألة في الصيام     தமிழ் (Tamil)- تاميلي


100 நபிவழிகள்

100 நபிவழிகள்

100 நபிவழிகள் – ۱۰۰ سنة ثابتة   தமிழ் (Tamil)- تاميلي


ஸுன்னாவைக் கடைபிடிப்பதன் அவசியம்

ஸுன்னாவைக் கடைபிடிப்பதன் அவசியம்

ஸுன்னாவைக் கடைபிடிப்பதன் அவசியம் – التمسك بالسنة النبوية – ஸுன்னாவைப் பின்பற்றுவதன் அவசியம் பற்றி ஆராயும் ஒரு நூலாகும் தமிழ் (Tamil)- تاميلي


மாதர்களுக்கான உதிரப்போக்கு

மாதர்களுக்கான உதிரப்போக்கு

மாதர்களுக்கான உதிரப்போக்கு – رسالة في الدماء الطبيعية للنساء – பெண்களுக்கேட்படும் மாதவிடாய், பிரசவத்தீட்டு, தொடருதிரப்போக்கு, மற்றும் கருத்தரித்தல் போன்றவற்றின் சட்டதிட்டங்கள்   தமிழ் (Tamil)- تاميلي


இஸ்லாமின் இறைக் கோட்பாடு அகீதா வாசித்திய்யா

இஸ்லாமின் இறைக் கோட்பாடு அகீதா வாசித்திய்யா

இஸ்லாமின் இறைக் கோட்பாடு அகீதா வாசித்திய்யா – العقيدة الواسطية – அல்லாஹ்வின் தன்மைகளையும் இஸ்லாமின் கொள்கைகளையும் ஸலப்களின் வழிமுறைக்கு ஏற்ப விவரிக்கும் நூல்.   தமிழ் (Tamil)- تاميلي


சாலிஹான மனிதர் மூலம் வஸீலா தேடுதல்

சாலிஹான மனிதர் மூலம் வஸீலா தேடுதல்

சாலிஹான மனிதர் மூலம் வஸீலா தேடுதல் – التوسل بالأولياء و الصالحين   தமிழ் (Tamil)- تاميلي


முஸ்லிமின் வழிமுறைகள்

முஸ்லிமின் வழிமுறைகள்

முஸ்லிமின் வழிமுறைகள் – منهاج المسلم       தமிழ் (Tamil)- تاميلي


ஜனாஸாவுக்குரிய கடமைகள்

ஜனாஸாவுக்குரிய கடமைகள்

ஜனாஸாவுக்குரிய கடமைகள் – أحكام الجنازة – ஜனாஸாவுக்கு கெய்யவேண்டிய இஸலாமிய கடமைகள், அனைவரும் அறிந்துக் கொள்வதற்கு வேண்டிய சுன்னாவின அடிப் படையில் தெளிவாக விளக்கப் பட்டுள்ளது.     தமிழ் (Tamil)- تاميلي


நோன்பின் சட்டங்கள்

நோன்பின் சட்டங்கள்

நோன்பின் சட்டங்கள் – أحكام الصيام     தமிழ் (Tamil)- تاميلي


ஹஜ்ஜும் உம்ராவும்

ஹஜ்ஜும் உம்ராவும்

ஹஜ்ஜும் உம்ராவும் – الحج والعمرة –   தமிழ் (Tamil)- تاميلي


யேசு இறை மகனா

யேசு இறை மகனா ?

யேசு இறை மகனா ? – هل المسيح عليه السلام ابن الله؟ –     தமிழ் (Tamil)- تاميلي


சத்திய மார்க்கம் இஸ்லாம்

சத்திய மார்க்கம் இஸ்லாம்

சத்திய மார்க்கம் இஸ்லாம் – الطريق إلى الإسلام – அல்லாஹ்வின் அழைப்பு விடுத்தல் அல்லாஹ்வின் அழைப்பு விடுத்தல் முஸ்லிமல்லாதவர்களின் தஅவா இஸ்லாத்தை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் இஸ்லாம் என்றால் என்ன?   தமிழ் (Tamil)- تاميلي


பிள்ளை வளர்ப்பும், பெற்றோரினதும் பிள்ளைகளினதும் கடமைகளும்

பிள்ளை வளர்ப்பும், பெற்றோரினதும் பிள்ளைகளினதும் கடமைகளும்

பிள்ளை வளர்ப்பும், பெற்றோரினதும் பிள்ளைகளினதும் கடமைகளும் – كيف نربي أولادنا وما هو واجب الآباء والأبناء؟ – 1. பிள்ளை வளர்ப்பில் முதல் பாடம் ஏகதெய்வ அறிவு 2. அதன் அடிப்படையில் சமூகத்தில் வாழும் முறை 3.பெற்றோருக்குசெய்ய வேண்டிய கடமைகள். 4. பிள்ளைகளுக்கு இஸ்லாமிய ஆடைகளை பழக்குதல் 5. மார்க்க அறிவு வழங்குதல். 6.ஆண்,பெண்களை பிரித்து வளர்த்தல் என்பன தேவையாகும். 7. பிள்ளைக்கு வுழு செய்யும் முறையையும் தொழும் முறையையும் பின்வருமாறு கற்றுக் கொடுக்க […]


தடுக்கபப்ட்டவை

தடுக்கபப்ட்டவை

தடுக்கபப்ட்டவை – منهيات يجب الحذر منها – குர்ஆன் ஸுன்னா வெளிச்சத்தில் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் தடுக்கபப்ட்ட காரியங்களை தலைப்புகள் வாரியாக தொகுக்கப்பட்டுள்ள நல்ல பயனுள்ள நூல்.   தமிழ் (Tamil)- تاميلي


உஸூலுத் தஃப்ஸீர்

உஸூலுத் தஃப்ஸீர்

உஸூலுத் தஃப்ஸீர் – أصول في التفسير – அல்குர்ஆனை புரிவதற்கு தேவையான அடிப்படைகளை விவரிக்கும் மிக்க பயனுள்ள நூல். பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்கள் என அனைவருக்கு பலனுள்ள கல்வி நூல். தமிழ் (Tamil)- تاميلي


முஹம்மது பாக்கெட் கையேடு

முஹம்மது பாக்கெட் கையேடு

முஹம்மது பாக்கெட் கையேடு – لدليل التعريفي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم – இஸலாமைிே நாகரீகத்ின ஒழுக்க கந்ிமு்்க்ை உளைைக்கிே ோழக்்க ேரலாறு மைற்றும் பைஙகளுைனான ்கயேடு.   தமிழ் (Tamil)- تاميلي


துன்பங்கள், நோய்கள், தொற்றுநோய்கள் போன்றவற்றிலிருந்து பாதுகாப்புப் பெறுவதற்கான நபி (ஸல்) அவர்களின் வழிகாட்டல்கள்

துன்பங்கள் , நோய்கள் , தொற்றுநோய்கள் போன்றவற்றிலிருந்து பாதுகாப்புப் பெறுவதற்கான நபி (ஸல்) அவர்களின் வழிகாட்டல்கள்

துன்பங்கள், நோய்கள், தொற்றுநோய்கள் போன்றவற்றிலிருந்து பாதுகாப்புப் பெறுவதற்கான நபி (ஸல்) அவர்களின் வழிகாட்டல்கள் – هدي النبي ﷺ للحفظ والوقاية من الشرور و الأمراض و الأوبئة–   தமிழ் (Tamil)- تاميلي


இஸ்லாத்தை எற்று நான் படித்கவேண்டியது என்ன

புதிதாக .. இஸ்லாத்தை எற்று நான் படித்கவேண்டியது என்ன ???

புதிதாக .. இஸ்லாத்தை எற்று நான் படித்கவேண்டியது என்ன ??? – أسلمت حديثا فماذا اتعلم ؟ –   தமிழ் (Tamil)- تاميلي


சத்தீய மார்க்கம்

சத்தீய மார்க்கம்

சத்தீய மார்க்கம் – الدين الصحيح –     தமிழ் (Tamil)- تاميلي


மூன்று அடிப்படைகள்

மூன்று அடிப்படைகள்

மூன்று அடிப்படைகள் – ثلاثة الأصول وأدلتها – இஸ்லாமிய கொள்கைகளின் அடிப்படைகளை விவரிப்பதில் மிகத் துல்லியமான ஒரு நூல். இஸ்லாம் பற்றி கண்டிப்பாக அறிய வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்களை இந்நூல் விவரிக்கிறது. கண்டிப்பாக ஒவ்வொருவரும் இந்நூலை வாசிக்க வேண்டும்.   தமிழ் (Tamil)- تاميلي


நபி சுன்னத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டிய அவசியம்

நபி சுன்னத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டிய அவசியம்

ஸுன்னாவை நிலைநிறுத்துவதன் அவசியமும் பித்அத் பற்றிய எச்சரிக்கையும்! وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة لسماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز       தமிழ் (Tamil)- تاميلي


அல்-பிக்ஹ் அல்-முயஸ்ஸர் பி-லவ்இல் குர்ஆன், வஸ்ஸூன்னா நூலின் பெயர்

அல்-பிக்ஹ் அல்-முயஸ்ஸர் பி-லவ்இல் குர்ஆன், வஸ்ஸூன்னா நூலின் பெயர்

அல்-பிக்ஹ்அல்-முயஸ்ஸர் பி-லவ்இல்குர்ஆன்,வஸ்ஸூன்னா – الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة كتاب الطهارة –   ஒரு முஸ்லிமுக்கு உளச்சுத்தமும் உடல சுத்தமும் மிகவும் அவசியம். அழுக்குகளின் வகைகள், அவற்றை நீக்க தேவையான நீர் சம்பந்தப்பட்ட சட்டங்கள், நீர் அழுக்காகும் சந்தர்ப்பங்கள் என்பன பற்றிய விளக்கம் இக்கட்டுரையில் அடங்கியுள்ளன     தமிழ் (Tamil)- تاميلي


நபியவர்கள் தனது குடும்பத்துடன்

நபியவர்கள் தனது குடும்பத்துடன்

நபியவர்கள் தனது குடும்பத்துடன் – النبي صلى الله عليه وسلم بين أهله – நபியவர்கள் தனது மனைவியருடன் நடந்து கொண்ட முறைகள், அவர்களின் வணக்க வழிபாடுகள், அன்றாடம் அவர்கள் பேணி வந்த சில சந்தர்ப்ப துஆக்கள்     தமிழ் (Tamil)- تاميلي


பிரார்த்தனை புத்தகம்-How to perform your Prayer (Salaah தமிழ் )

பிரார்த்தனை புத்தகம் – How to perform your Prayer (Salaah தமிழ் )

பிரார்த்தனை புத்தகம் How to perform your Prayer (Salaah தமிழ் Tamil Language) – كتاب الصلاة  தமிழ் (Tamil)- تاميلي Number of Pages: 38


ஹுஸ்ன் அல் முஸலிம் முஸ்லிமின்கோட்டை

ஹுஸ்ன் அல் முஸலிம் முஸ்லிமின்கோட்டை

ஹுஸ்ன் அல் முஸலிம் முஸ்லிமின்கோட்டை – حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة     தமிழ் (Tamil)- تاميلي Number of Pages: 158


அல் குர்ஆனின் இறுதி மூன்று ஜுஸ்உக்களுக்கான தப்ஸீர் விளக்கம்

அல் குர்ஆனின் இறுதி மூன்று ஜுஸ்உக்களுக்கான தப்ஸீர் விளக்கம்

அல் குர்ஆனின் இறுதி மூன்று ஜுஸ்உக்களுக்கான தப்ஸீர் விளக்கம் An Explanation of the last Tenth of the Noble Qur’an ( Tamil Language ) تفسير العشر الأخير من القرآن الكريم ويليه أحكام تهم المسلم     தமிழ் (Tamil)- تاميلي Number of Pages: 83


The Key to understanding Islam

The Key to understanding Islam … 29 Language(s)

The Key to understanding Islam المفتاح لفهم الإسلام by Abdul-Rahman Al-Sheha (Author) متوفر في 29 لغة 29 Language(s) available :   1 – المفتاح لفهم الإسلام العربية (Arabic) 2 – The Key to understanding Islam English (Eng) 3 – La Clef Pour Comprendre I’Islam Français (French) 4 – La llave para comprender el Islam Español (Spanish) 5 […]


A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam

A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam… 54 Language(s)

A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam دليل مصور ومختصر لفهم الإسلام  by I. A. Ibrahim (Author)   المؤلف : أ . أ .إبراهيم This is a book in 54 Language(s) shows for the non-Muslims who would like to understand Islam, Muslims, and other facets of Islam. متوفر في 54 لغة 54 Language(s) available 01 – دليل […]


(தமிழ்-Tamil) الترجمة التاميلية

13 – الترجمة التاميلية (தமிழ்-Tamil)

القرآن الكريم وترجمة معانيه وتفسيره إلى اللغة التاميلية، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. ترجمـة: الشيخ عبد الحميد الباقوي مناطق التحدث بها: ولاية تاملنادو بالهند، وشمال سريلنكا؛ تعيش في سنغافورة، وماليزيا جالية ناطقة بالتاميلية عدد الناطقين بها: نحو ٦۰ مليوناً Tamil Translation தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு طبع في عام :1424هـ


WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE