नेपाली – نيبالي

Islamic content in नेपाली language
محتوى إسلامي باللغة नेपाली – نيبالي
कसरी प्रार्थना गर्ने

1 – कसरी प्रार्थना गर्ने

कसरी प्रार्थना गर्ने – كيفية الصلاة   – नेपाली-نيبالي   A Guide for the New Muslim


मुस्लिम महिला

मुस्लिम महिला

मुस्लिम महिला – كتاب المرأة المسلمة   – नेपाली-نيبالي


इस्लाम को सन्देश

इस्लाम को सन्देश

इस्लाम को सन्देश – رسالة الأسلام   – नेपाली-نيبالي


चालीस प्रामाणिक हदीस

चालीस प्रामाणिक हदीस

चालीस प्रामाणिक हदीस – الأربعون النووية   – नेपाली-نيبالي


इस्लाम को परिचय

इस्लाम को परिचय

इस्लाम को परिचय – التعريف بالأسلام ومحاسنة   – नेपाली-نيبالي A Guide for the New Muslim


हज र उमरा

हज र उमरा

हज र उमरा – أحكام الحج والعمرة   – नेपाली-نيبالي A Guide for the New Muslim


उपवासका नियमहरू

उपवासका नियमहरू

उपवासका नियमहरू – أحكام الصيام   – नेपाली-نيبالي A Guide for the New Muslim


प्रार्थना पुस्तक

प्रार्थना पुस्तक

प्रार्थना पुस्तक – كتاب الصلاة   – नेपाली-نيبالي A Guide for the New Muslim


इस्लाम के हो

इस्लाम के हो

इस्लाम के हो – ماهو الأسلام   – नेपाली-نيبالي A Guide for the New Muslim


सामान्य राष्ट्रका लागि महत्त्वपूर्ण पाठहरू

सामान्य राष्ट्रका लागि महत्त्वपूर्ण पाठहरू

सामान्य राष्ट्रका लागि महत्त्वपूर्ण पाठहरू – الدروس الهامة لعامة الأمة   – नेपाली-نيبالي A Guide for the New Muslim


इस्लाम को सिद्धान्तहरु

इस्लाम को सिद्धान्तहरु

इस्लाम को सिद्धान्तहरु – مبادئ الأسلام   – नेपाली-نيبالي A Guide for the New Muslim


धर्मको उत्पत्ति

धर्मको उत्पत्ति

धर्मको उत्पत्ति – أصول العقيدة   – नेपाली-نيبالي A Guide for the New Muslim


शुद्धता र प्रार्थना

शुद्धता र प्रार्थना

शुद्धता र प्रार्थना – الطهارة والصلاة   – नेपाली-نيبالي   A Guide for the New Muslim


इस्लामी अनुशासन

इस्लामी अनुशासन

इस्लामी अनुशासन – أحكام فقهية   – नेपाली-نيبالي A Guide for the New Muslim


प्रलयको दिन

प्रलयको दिन

प्रलयको दिन – اليوم الأخر   – नेपाली-نيبالي A Guide for the New Muslim


मुहम्मद अगमवक्ताहरूको अन्तिम छ

मुहम्मद अगमवक्ताहरूको अन्तिम छ – ﷺ

मुहम्मद अगमवक्ताहरूको अन्तिम छ – محمد ﷺ خاتم النبيين – नेपाली-نيبالي


Tण संविधान र जीवनशैली

Tण संविधान र जीवनशैली

Tण संविधान र जीवनशैली – الدين القيم – دستور ونمط الحياة   – नेपाली-نيبالي


रोजिएको धर्म

रोजिएको धर्म

रोजिएको धर्म – الدين المختار   – नेपाली-نيبالي


इस्लाममा जीवन प्रणाली

इस्लाममा जीवन प्रणाली

इस्लाममा जीवन प्रणाली – نظام الحياة في الأسلام   – नेपाली-نيبالي


यहाँ सत्य छ

यहाँ सत्य छ

यहाँ सत्य छ – تعالى الى الحق   – नेपाली-نيبالي A Guide for the New Muslim


इस्लाम को स्तम्भहरू

इस्लाम को स्तम्भहरू – أركان الأسلام

इस्लाम को स्तम्भहरू – أركان الأسلام   – नेपाली-نيبالي


सही धर्म

सही धर्म – الدين الصحيح

सही धर्म – الدين الصحيح   – नेपाली-نيبالي


एकेश्वरवाद र बहुदेववाद

एकेश्वरवाद र बहुदेववाद – التوحيد والشرك

एकेश्वरवाद र बहुदेववाद – التوحيد والشرك   – नेपाली-نيبالي


सही विश्वासमा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू

सही विश्वासमा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू – مسائل مهمة في العقيدة الصحيحة

सही विश्वासमा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू – مسائل مهمة في العقيدة الصحيحة   – नेपाली-نيبالي


अल्लाह संग धर्म इस्लाम हो

अल्लाह संग धर्म इस्लाम हो – إن الدين عند الله الإسلام

अल्लाह संग धर्म इस्लाम हो – إن الدين عند الله الإسلام   – नेपाली-نيبالي


मुसलमानको किल्ला

मुसलमानको किल्ला

मुसलमानको किल्ला حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة – نيبالي यस पुस्तकलार्इ शैख सर्इद बिन अली अल् कहतानी ज्यूले संग्रह गर्नु भएको छ, याे स्तुति मन्त्रहरूको (अजकार) सर्वोत्तम पुस्तक हो जुन मुसलमानहरूको लागि अति लाभप्रद छ । – नेपाली-نيبالي Number of Pages: 529


कुरानको अन्तिम दसौंको व्याख्या अनुमोदनले पछ्याएको हरेक नेपाली नेपाली भाषाको सम्बन्ध

पवित्र कुरअानका अंतिम तीन भागको व्याख्या, मुसलमानहरूको लागि महत्वपूर्ण समस्याहरूको वर्णनको साथ

पवित्र कुरअानका अंतिम तीन भागको व्याख्या, मुसलमानहरूको लागि महत्वपूर्ण समस्याहरूको वर्णनको साथ تفسير العشر الأخير من القرآن الكريم ويليه أحكام تهم المسلم – نيبالي याे पुस्तक अति महत्वपूर्ण छ, र यसको पहिलो भागमा कुरअानको अन्तिम तीन भागको व्याख्या गरिएको छ र दोस्रो भागमा मुसलमानहरूको लागि विभिन्न प्रकारका लाभदायक महत्वपूर्ण कुराहरू वर्णन गरिएको छ । Explanation of the […]


WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE