Hisnul Muslim Việt Nam – فيتنام

Hisnul Muslim

حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة – فيتنامي

Hisnul Muslim: Đây là quyển sách khoảng 86 trang bao gồm hầu hết mọi lời cầu xin tụng niệm quan trọng mà Nabi (cầu xin Allah ban bình an & phúc lành cho Người) đã nói hằng ngày.

Việt Nam – فيتنام
Number of Pages: 197
عدد الصفحات 197