SON ÜÇ CÜZÜN TEFSİRİ Türkçe (Turkish) تركي

Son Üç Cüzün Tefsiri ile Müslümanı İlgilendiren Temel Bilgiler

تفسير العشر الأخير من القرآن الكريم ويليه أحكام تهم المسلم

Özet olarak hazırlanmış olan elinizdeki bu kitap, Kur’an,Tefsir, Fıkhî Hükümler, Akîde ve Fezâil gibi, müslümanın hayatında ihtiyaç duyacağı en önemli konuları içermektedir.
Bu kitap iki bölümden meydana gelmektedir: Birinci bölüm, değerli âlim Muhammed el-Aşkar’ın yazdığı, “Zubdetu’t-Tefsîr” adlı kitabından alınan Kur’an-ı Kerim’in son üç cüzünün tefsirini içermektedir.
İkinci bölüm ise, müslümanı ilgilendiren hükümleri içermektedir.
Bu hükümler: Tecvid ile ilgili hükümler, akîde konusunda 62 soru, tevhîd hakkında sakin bir tartışma, İslâm’ın hükümleri (Kelime-i Şehâdet, temizlik, namaz, zekât, oruç ve hac), faydalı bilgiler, rukye, duâ, zikirler, büyük sevaplara vesile olan söz ve fiiller, yasaklanan söz ve fiiller, resimlerle namazın kılınışı ve abdestin alınışı ve ebediyet yolculuğu.
SON ÜÇ CÜZÜN TEFSİRİ

Türkçe – Turkish – تركي
Number of Pages: 200

عدد الصفحات 200