Rijadus Salihin – رياض الصالحين – Albanian – Shqip – الباني

Rijadus Salihin

– رياض الصالحين –

Një ndër enciklopeditë më të njohura të Hadithit. Ky libër do të jetë udhërrëfyes për secilin që ndi¬hmohet me të dhe shërbehet në kërkimin dhe veprimin e veprave të mira, si dhe do të jetë ndalesë prej të këqijave dhe katas¬trofave të ndryshme. Me pak fjalë ky libër është një ndër librat pa të cilat nuk duhet të mbetet shtëpia e myslimanit.

– Albanian – Shqip – الباني

Number of Pages: 459

عدد الصفحات 459