Alkur’ani mai girma

Maimaita karatun Alkur’ani mai girma Sheikh Sheikh Mohammed Siddique Al-Manshawi
Surat Al-Fatihah da aka fassara a cikin Hausa harshe HD
Maimaita sau uku

The Holy Quran

Recitation of the Holy Quran by

Sheikh : Mohammed Siddique Al-Manshawi
Surat Al-Fatih translated into the Hausa language HD
Repeat three times

تلاوة من القرآن الكريم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي
سورة الفاتحة مكرر 3 مرات مترجم باللغة الهوسا

The New Muslim Guide