Gjykimi për magjinë dhe fallin dhe mënyra e shërimit – حكم السحر والكهانة وما يتعلق بها – Albanian – Shqip – الباني

Gjykimi për magjinë dhe fallin dhe mënyra e shërimit

– حكم السحر والكهانة وما يتعلق بها –

– Albanian – Shqip – الباني

Number of Pages: 50

عدد الصفحات 50