Edebu’l-Mufred – أحاديث الأدب المفرد في الأخلاق – Türkçe – Turkish – تركي

Edebu’l-Mufred

Ahlâk Hadisleri

– أحاديث الأدب المفرد في الأخلاق

Hadis âlimlerinin imamı, hadiste mü’minlerin emiri ve hadis emiri gibi unvanlarla en büyük hadis âlimi olarak tarihe geçmiş olan İmam Buhârî, Câmiu’s Sahih’ten sonra, edep, ahlâk ve âile eğitimi ile ilgili Edebu’l Müfred’i yazmıştır. Bu eser, hadisle ilgili İmam Buhârî’nin ikinci önemli eseridir.
Hiçbir esere ihtiyaç bırakmayacak genişliktedir.
Türkçe – Turkish – تركي
عدد الصفحات 289