Akidar Ahlussunnah Wal Jama’a – عقيدة أهل السنة والجماعة – Hausa – هوسا

Akidar Ahlussunnah Wal Jama’a

– عقيدة أهل السنة والجماعة

Littafine da ya tara ingantacciyar akida da ta zama wajibi akan kowanne musulmi ya kudurceta, kamar bayanin shikashikan musulunci da kaddara da abinda ya zama wajibi a sani akan sahabbai.

Harshen – Hausa – هَوْسَ ‎

عدد الصفحات 74