40 Hadis İmâm Nevevi – الأربعون النووية – Türkçe – Turkish – تركي

40 Hadis İmâm Nevevi

– الأربعون النووية

Nevevi Kırk Hadis

“İslamın Temelinde ve Ahkam Kurallarında Kırk Hadis”
“NEVEVİ KIRK HADİSİ” olarak bilinir
Müellifi: İmam Nevevi , İbn-i Receb el-Hanbeli’nin eklemesiyle
Arapça, Türkçe ve İngilizce
Hazırlayan: Jasim MOHAMMED ABED
Türkçe – Turkish – تركي
عدد الصفحات 120