Serijal knjiga za djecu – Mali musliman – 1 – سلسلة منهاج المسلم الصغير – Bosnian – Bosanski – بوسني
Serijal knjiga za djecu – Mali musliman – 2 – سلسلة منهاج المسلم الصغير – Bosnian – Bosanski – بوسني
Serijal knjiga za djecu – Mali musliman – 3 – سلسلة منهاج المسلم الصغير – Bosnian – Bosanski – بوسني
Serijal knjiga za djecu – Mali musliman – 4 – سلسلة منهاج المسلم الصغير – Bosnian – Bosanski – بوسني
Serijal knjiga za djecu – Mali musliman – 5 – سلسلة منهاج المسلم الصغير – Bosnian – Bosanski – بوسني
Serijal knjiga za djecu – Mali musliman – 6 – سلسلة منهاج المسلم الصغير – Bosnian – Bosanski – بوسني

Serijal knjiga za djecu – Mali musliman 1-6

– سلسلة منهاج المسلم الصغير –

Odličan serijal knjiga za djecu koji sadrži sve što mali musliman treba da zna o svojoj vjeri od tahareta (čistoće), namaza, ahlaka itd.
Sastoji se od šest dijelova.
Bosnian – Bosanski – بوسني