Shqip – ألباني -Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre

Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre

– Albanian – Shqip – الباني

Number of Pages: 210

عدد الصفحات 210