Kuran we sünnetden alnanmusulmanyň gündelik doga kitapçasy

Kuran we sünnetden alnanmusulmanyň gündelik doga kitapçasyTurkmen -Türkmençe – التركمانية-

Bu türkmençä terjime edilen kitabyň ýazyjysy, musulmanyň durmuşyna we ähli hajatlaryna gerek, gündelik doga-dilegleri jemländir. Çünki bu kitapda, musulmany, şeýtanlaryň we jynlaryň şerinden goramaga, sebäp bolýan doga-dilegler, ertirki we agşamky, şatlykda we gaýgy-gamda we ş. m. wagtlarda we ýerlerde okalýan doga-dilegler jemlenendir. Takyk, bu doga-dilegleri musulman kişiniň okap durmagy,onuň we Allasynyň arasyndaky aragatnaşygy berkider.

Turkmen -Türkmençe – التركمانية-

حصن المسلم

عدد الصفحات 112