Ji Qur’ana Kerîm TEFSÎRA DEHYEKA PAŞÎN Û HUKMEN KU JI MUSILMANÎ RE LAZIM IN

Ji Qur’ana Kerîm TEFSÎRA DEHYEKA PAŞÎN Û HUKMEN KU JI MUSILMANÎ RE LAZIM IN

تفسير العشر الأخير من القرآن الكريم ويليه أحكام تهم المسلم – كرمنجي

  كرديKurmancî (Kurmanji dialect of Kurdish)
Number of Pages: 184
عدد الصفحات 184