30 บทเรียนอิสลามสำหรับเยาวชนและผู้สนใจ – ثلاثون درساً إسلامياً للمبتدئين – ไทย – تايلندي

30 บทเรียนอิสลามสำหรับเยาวชนและผู้สนใจ

– ثلاثون درساً إسلامياً للمبتدئين

บทเรียนอิสลามอย่างง่าย เหมาะสำหรับเยาวชนและผู้เริ่มต้น รวมทั้งผู้สนใจอิสลามโดยทั่วไป ใช้วิธีการอธิบายสรุปสั้นๆ พร้อมบทเรียนที่ได้รับเป็นข้อย่อยและคำถามท้ายบท

 

ไทย – تايلندي

عدد الصفحات 133