หลักการเชื่อมั่นที่ถูกต้องและที่ตรงกันข้าม – العقيدة الصحيحة وما يضادها – ไทย – تايلندي

หลักการเชื่อมั่นที่ถูกต้องและที่ตรงกันข้าม

– العقيدة الصحيحة وما يضادها

อธิบายถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับหลักความเชื่อหรืออะกีดะฮฺตามทัศนะของอะฮฺลุซซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของผู้เป็นมุสลิมทุกคน ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าคำพูดและการกระทำต่างๆ จะเป็นที่ตอบรับถ้าหากอะกีดะฮฺถูกต้อง และถ้าหากอะกีดะฮฺผิดเพี้ยนสิ่งอื่นๆ ก็จะใช้ไม่ได้ตามไปด้วย

ไทย – تايلندي

عدد الصفحات 103