วันอีดในอิสลาม – العيد في الإسلام – ไทย – تايلندي

วันอีดในอิสลาม

– العيد في الإسلام –

หนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวันอีดทั้งสองในด้านต่างๆ เช่นความหมายของอีด ศาสนกิจที่สนับสนุนให้ปฏิบัติในวันอีด หุก่มเกี่ยวกับศาสนกิจต่างๆ ในวันอีด หุก่มการละหมาดอีดที่มุศ็อลลา เป็นต้น

 

ไทย – تايلندي

عدد الصفحات 80