இயற்கை மதம் – دين الفطرة – தமிழ் (Tamil)- تاميلي

இயற்கை மதம்

– دين الفطرة –

 

இஸ்லாமிய அழைப்புப் பணயில் மிக பயனுள்ள நல்ல நூல். கிறிஸ்த்துவம் , நாத்திகம் மற்றும் கம்யூனிசம் குறித்து தெளிவான பதில்களை உள்ளடக்கிய நூல். பல ஆயிரம் மக்கள் இஸ்லாமை ஏற்பதற்கு காரணமாக இருந்தது. அல்ஹம்து லில்லாஹ்.

 

 

 

தமிழ் (Tamil)- تاميلي
عدد الصفحات 126