मुसलमानको किल्ला – नेपाली – نيبالي

मुसलमानको किल्ला

حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة – نيبالي

यस पुस्तकलार्इ शैख सर्इद बिन अली अल् कहतानी ज्यूले संग्रह गर्नु भएको छ, याे स्तुति मन्त्रहरूको (अजकार) सर्वोत्तम पुस्तक हो जुन मुसलमानहरूको लागि अति लाभप्रद छ ।
– नेपाली-نيبالي
Number of Pages: 529
عدد الصفحات 529